Kategorier
Allmänt

Säkerheten först med trädfällning på Värmdö

Träd är inte alltid så stabila som de verkar. När det stormat och varit dåligt väder kan vissa träd hamnat i farliga lägen. En korrekt bedömning av trädfällning på Värmdö kan förhindra skador.

En ö är en ö och öar är inte sällan platser där blåst får lite mer plats än på det lugnare inlandet. Stormar kan vara bara mäktiga, eller mäktiga på gränsen till skrämmande. Och de kräver sin tribut i form av skadade och fällda träd. Det är naturen som städar.

Ibland kan man tycka att naturen slarvar lite. Den lämnar halvfällda och skadade träd hängande lite slarvigt varsomhelst. Ungefär som en tonåring som “städat” sitt rum. Tyvärr kan det medföra faror för människor och djur när det blåst lite extra under något dygn.

Trädfällning och trädvård

När en ordentlig och snabb luftförflyttning skett, är det klokt att kontrollera statusen på träden på din tomt. Vare sig det handlar om storgranen eller lilla körsbärsträdet. Träd är tunga, och faller de är det farligt. Det kan behövas åtgärder för att säkra din tomt efter stormen. Ta kontakt med en firma som sysslar med trädfällning.

En kompetent och erfaren arborist kan hjälpa till med att göra korrekta bedömningar. Det kan behövas fällning av träd, kapning av grenar eller att på andra sätt säkra träden. Om du inte längtar efter att ha trädgården full med grenar och ris kan det också vara trevligt om de tar och efterröjer så att du kan se dina rabatter och din gräsmatta igen.

Kategorier
Allmänt

Säker trädfällning Värmdö

Gamla och sjuka träd har sitt värde i skogen. De är hem för insekter och andra djur. På din tomt, däremot, är de en säkerhetsrisk. När du behöver trädfällning på Värmdö ska du ta hjälp av proffs.

I vissa fall är det uppenbart även för de som inte är experter på växtlighet. När träd som normalt sett är bruna eller grå i stammen ser svarta och smuliga ut är de inte längre friska. Beroende på läget kan ett träd som nått detta stadium bli en säkerhetsrisk.

En storm eller bara en mer blåsig dag kan göra att ett sådant träd får ge med sig och falla. Det är naturligt och sker hela tiden. Problemet uppstår först då träden står illa till och det finns risk för skador. Ett träd som ramlat över ett tak eller mot en husvägg kan åstadkomma mycket problem.

Trädfällning med professionalitet och precision

Oavsett om trädet är placerat på ett besvärligt ställe eller mer fristående ska jobbet överlämnas till yrkespersoner. Att beräkna hur ett träd kommer att falla, eller en gren, är inte enkelt. Många har inte heller en korrekt uppfattning om hur tunga träd är. När man försöker flytta sin första bit rot vet man, eller en gren.

Rätt utrustning och rätt erfarenhet är det som behövs för en lyckad trädfällning på Värmdö. Ett tips är också att avtala med den firma du väljer att de tar med ved, ris och grenar. Det är tungt och det är stökigt att bära ris och grenar ett halvår.

Kategorier
Allmänt

Från sand till berggrund vid husbyggnation

Skillnaden mellan mark och mark kan vara stor när det gäller hur ett markarbete ska genomföras. Det betyder också att det kommer skilja sig väldigt mycket gällande kostnaderna för jobbet.

Ska du bygga nytt hus? Du tittar i kataloger och drömmer dig bort. Jo, nu har du hittat vad du söker men var ska du bygga huset? Där du vill bo är det mycket blandade markförhållanden, från sand till berg som sticker upp. Det finns även tomter att köpa där det varit åkrar.
Nu funderar du över hur mycket det kan skilja sig mellan markarbeten, och kostnaderna för dem, på de olika platserna. Du är ingen expert inom området, men visst måste det vara dyrare att anlägga ett hus på ett berg än att anlägga det på ren matjord, tänker du. Bäst att kolla upp det innan du lägger ett bud på någon av tomterna.

Gräva eller spränga

Så långt som möjligt undviker man att bygga hus på berg. Det finns olika anledningar till det, som att man vill göra så lite åverkan som möjligt på berg och att det kräver mer arbete. Men även om du endast ser matjord så kan det dölja sig en ytlig berggrund under jorden.
Så för att veta vad du har att arbeta med, bör du ta reda på markförhållandena innan du köper tomten. Med en geoteknisk undersökning kan du få veta exakt hur marken ser ut. För arbete i berg är nämligen mycket dyrare än i vanlig matjord.