Kategorier
Isolering

Naturlig isolering som är bra för miljön

Modern, naturlig isolering är inte enbart bra för dem som bor i huset utan är också bra för vår miljö eftersom den består av återvinningsbar träfiber.

De flesta vill både spara in på uppvärmningskostnader och värna om vår miljö. Ett effektivt sätt att göra båda sakerna är att se över husets isolering. Med tilläggsisolering av ytterväggar kan man spara så mycket som 25 procent av uppvärmningskostnaderna. Man kan också välja att tilläggsisolera vinden vilket är en relativt enkel åtgärd. I äldre hus kan värmeförlusterna genom vind och tak bli så mycket som 15 procent.

Det finns olika sätt att isolera eller tilläggsisolera ett hus. Ett alternativ är mineralull och ett annat är att använda träfiberisolering. Träfibern tillverkas av råvaran träfiber som i de flesta fall kommer från gran och tall. Materialet finfördelas och under tillverkningen tillsätts brandhämmande salter. Fibern finns som ett FSC-märkt alternativ vilket innebär att den kommer från ett hållbart skogsbruk. Materialet finns som lösull eller isolerskivor.

Bra isolering ger ett behagligt inomhusklimat och dämpar ljud

Träfibern har en naturlig förmåga att transportera fukt. Detta skyddar husets stomme och hanterar den relativa fuktigheten. Materialets densitet ger en tröghet åt luften vilket gör att avkylningen i väggen minskar. Detta leder till ett minskat värmeläckage vintertid och under sommaren bevaras en behaglig temperatur. Träfiberisoleringen fungerar också ljuddämpande vilket bidrar till en tystare inomhusmiljö.

Om man överväger att isolera om sitt hus så är det bra att kontakta ett företag som arbetar med träfiberisolering. De kan hjälpa till med att se över vilken typ av isolering, lösull eller isolerplattor som passar fastigheten. De kan också hjälpa till med att utvärdera vilka besparingar som åtgärden skulle innebära. Arbetet med isolering och tilläggsisolering berättigar till rotavdrag vilket gör att både kostnaderna för åtgärden och uppvärmningskostnaderna minskar.

För att kunna få mer information besök: isoleringstockholm.nu