Kategorier
Byggställning

Byggställningar Stockholm – tips och råd 

Det sker fruktansvärda olyckor på svenska arbetsplatser och främst så kan man se att industri och byggbranschen är hårt drabbade. Det ligger lite i sakens natur i och med det handlar om tunga jobb som sker i miljöer där heta saker finns – eller utomhus och på höga höjder. 

Varje olycka är emellertid ett misslyckande och många av dessa är också frukten av fusk och av ett negligerande av regler och lagar. Ser man till en vanlig olycka så handlar det om fall från högre höjder och där en byggställningar i Stockholm hade kunnat förhindra skadorna. Man räknar med att ungefär 40% av de anmälda olycksfallen på svenska arbetsplatser handlar om just fall från höjder över 2 meter. 

Och, om det är arbete som sker på en sådan höjd – då måste också en byggställning i Stockholm finnas, helt enligt de regler som finns och tagits fram av Arbetsmiljöverket. Många av dess olyckor skulle alltså ha kunnat förhindrats om det A) fanns en byggställning i Stockholm och B) om denna byggställning varit korrekt monterad. Här nedan tänkte vi rada upp några tips och råd kring just byggnadsställningar och hur man ska tänka i den frågan – enligt följande: 

  • Rätt företag. Se alltid till att välja en seriös och kunnig partner för byggande och montering av en byggställning i Stockholm. Ta inga genvägar i jakt på lägsta pris. Man måste säkerställa att monteringen sker utifrån fastighetens förutsättningar och att en säker lösning kan skapas. 
  • Privat – inte samma regler. Som privatperson berörs du inte av reglerna från Arbetsmiljöverket, men däremot så ger dessa en given fingervisning om hur du ska tänka. Ska du måla om eller göra ett arbete på en höjd över två meter? Se till att hyra en byggställning i Stockholm. Det ger dig dels säkerhet, men även en möjlighet att arbeta effektivare. Ett tips är att du hyr i god tid då det inte finns obegränsat med ställningar för just privata projekt.