Kategorier
Allmänt

Från sand till berggrund vid husbyggnation

Skillnaden mellan mark och mark kan vara stor när det gäller hur ett markarbete ska genomföras. Det betyder också att det kommer skilja sig väldigt mycket gällande kostnaderna för jobbet.

Ska du bygga nytt hus? Du tittar i kataloger och drömmer dig bort. Jo, nu har du hittat vad du söker men var ska du bygga huset? Där du vill bo är det mycket blandade markförhållanden, från sand till berg som sticker upp. Det finns även tomter att köpa där det varit åkrar.
Nu funderar du över hur mycket det kan skilja sig mellan markarbeten, och kostnaderna för dem, på de olika platserna. Du är ingen expert inom området, men visst måste det vara dyrare att anlägga ett hus på ett berg än att anlägga det på ren matjord, tänker du. Bäst att kolla upp det innan du lägger ett bud på någon av tomterna.

Gräva eller spränga

Så långt som möjligt undviker man att bygga hus på berg. Det finns olika anledningar till det, som att man vill göra så lite åverkan som möjligt på berg och att det kräver mer arbete. Men även om du endast ser matjord så kan det dölja sig en ytlig berggrund under jorden.
Så för att veta vad du har att arbeta med, bör du ta reda på markförhållandena innan du köper tomten. Med en geoteknisk undersökning kan du få veta exakt hur marken ser ut. För arbete i berg är nämligen mycket dyrare än i vanlig matjord.