Kategorier
Hus

Bergvärme Stockholm – stora fördelar

I en turbulent tid där fler och fler får riktigt obehagliga överraskningar i samband med att man öppnar elräkningen så ser man att både privatpersoner, företag och fastighetsägare ser över vilka alternativ man har gällande uppvärmning och energi. På ett sätt är detta bra då det skyndar på den gröna omställningen.

Att exempelvis solenergi kommit att klättra till förstaplatsen vad gäller svenskens drömprojekt säger en hel del om både vår tid och vår ökade medvetenhet om klimat och miljö – och hur viktigt det är att man själv är med och bidrar.

Bergvärme sänker dina kostnader

En annan investering som ligger rätt i tiden handlar om bergvärme i Stockholm. Bergvärme i Stockholm innebär att man som exempelvis villaägare använder – och omvandlar via en bergvärmepump – energi från solen som lagrats i berggrunden. Med rätt dimension på borrhålet, rätt värmepump och rätt installation av denna så kan man sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning med närmare 80 %.

Det är något som gör en enorm skillnad och då man dessutom ser att bergvärme i Stockholm har en bra livslängd – minst 20 år för pumpen och minst 50 år för borrhålet – så ser man också att det handlar om riktigt bra investering även på längre sikt. Du investerar både i framtida låga kostnader och i grön energi.

Räkna på om bergvärme lönar sig

Det man ska vara medveten om – och som kan verka avskräckande – är att bergvärme också bär en ganska tung utgift rent initialt. Att borra för- och installera bergvärme kostar från 100.000 kronor och uppåt. Det är, baserat på detta, väldigt viktigt att man tar hjälp med att skapa en kalkyl kring huruvida bergvärme i Stockholm är lönsamt.

Denna kalkyl grundas på exempelvis hur djupt man måste borra samt hur pass hög energiförbrukning man har. Om bergvärme inte skulle rekommenderas så finns idag andra värmepumpar som även de ger god effekt, men som ännu inte når den nivå som bergvärme kan göra.

Kategorier
Hus

Skräddarsydda nyckelfärdiga hus

När du köpt en tomt och fått bygglov, kan du vända dig till en byggentreprenör av nyckelfärdiga hus. Huset blir helt komplett och skräddarsytt för dig.

Du har kommit över en tomt i bra läge. Du har fått bygglov för ett hus med loft. Ledningar för el, vatten och avlopp är framdragna till tomtgränsen. Du kan börja projektera och bygga, men du har inte tid eller kunnande för att bygga i egen regi. Du kollar på nätet och hittar ett företag som bygger skräddarsydda nyckelfärdiga hus.

Märkligt nog finns det nyckelfärdiga hus som anpassas till en kunds specifika krav. Du kontaktar entreprenören. Vid ett möte presenteras modeller av hus med loft. Inredning till kök och badrum kan du välja helt själv. Det spelar ingen roll om du vill ha golvvärme eller radiatorer till ett vattenburet värmesystem. Du kan även ha uteluft eller din tomtmark som värmekälla i kombination med värmepump.

Byggprocess för kompletta nyckelfärdiga hus

Du och familjen har ett första projektmöte med byggföretaget, som tar sig an bygget på totalentreprenad. Ni går igenom alla detaljer. Familjemedlemmarna har bestämda åsikter om köksinredning och tapetval med mera. Att bestämma sig för värmesystem kräver en noggrann kostnadskalkyl. Eftersom du är miljömedveten ska solceller installeras på taket.

Planeringen är klar. Du får en offert med ett fast pris. Ordern läggs och entreprenören tar över byggprocessen. Byggaren har erfarna byggledare, som ser till att olika hantverkares arbeten blir samordnade. Du och familjen kan tryggt vänta på nyckeln och därefter stiga in i ert kompletta nyckelfärdiga hus.