Kategorier
Rörmokare

Undersök ledningar med rörinspektion i Stockholm

En fastighetsägare bör med viss regelbundenhet undersöka sina fastigheters ledningar och låta ett företag som utför rörinspektion i Stockholm göra jobbet.

Avloppsledningar i en fastighet brukar sällan göra något större väsen av sin tillvaro. Däremot händer det att boende i en lägenhet kan klaga. Vattnet i en diskho kan rinna ut alltför långsamt och än värre är det om det kommer en dålig lukt från en vask, ett tvättställ eller en golvbrunn. Den typen av bekymmer kan ha många orsaker. Matavfall har spolats ut i vasken istället för att källsorteras. Hår och hudavlagringar i kombination med feta tvålar kan ha satt igen tvättstället.

En fastighetsägare med ett bestånd av äldre hus kan ha anledning att känna oro om klagomålen från bostäder blir allt mer frekventa. Det hjälper inte alltid att en fastighetsskötare eliminerar proppar med en vaskrensare. Rören kan ha blivit skadade av olika orsaker.

Professionell rörinspektion i Stockholm

Erik har köpt ett antal hus med hyreslägenheter. Hyrorna flyter in varje månad. Däremot flyter inte avloppsvattnet ut till hyresgästernas belåtenhet. Erik befarar att ledningarna utsatts för en omild behandling genom åren. Hyresgäster kan ha löst upp proppar genom att använda kaustiksoda i kombination med varmt vatten. En effektiv lösning som dock allvarligt skadar rören och gör dem sköra.

För att ta reda på avloppets hälsotillstånd anlitar Erik en firma som utför rörinspektion i Stockholm. Rören fotograferas med en specialkamera och han får ett protokoll från undersökningen som visar om och vilka problem som finns. Nästa åtgärd är att reparera skadade rör och därefter rensa dem med högtrycksspolning. För Erik är det viktigt att undvika ett framtida behov av stambyten. En metod är att relina avloppen på insidan av rören. Viktigast av allt är dock att regelbundet låta inspektera rören och att i tid åtgärda eventuella skador.

För att kunna få mer information besök hemsida:  rörinspektionstockholm.se