Kategorier
Hus

Bergvärme Stockholm – stora fördelar

I en turbulent tid där fler och fler får riktigt obehagliga överraskningar i samband med att man öppnar elräkningen så ser man att både privatpersoner, företag och fastighetsägare ser över vilka alternativ man har gällande uppvärmning och energi. På ett sätt är detta bra då det skyndar på den gröna omställningen.

Att exempelvis solenergi kommit att klättra till förstaplatsen vad gäller svenskens drömprojekt säger en hel del om både vår tid och vår ökade medvetenhet om klimat och miljö – och hur viktigt det är att man själv är med och bidrar.

Bergvärme sänker dina kostnader

En annan investering som ligger rätt i tiden handlar om bergvärme i Stockholm. Bergvärme i Stockholm innebär att man som exempelvis villaägare använder – och omvandlar via en bergvärmepump – energi från solen som lagrats i berggrunden. Med rätt dimension på borrhålet, rätt värmepump och rätt installation av denna så kan man sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning med närmare 80 %.

Det är något som gör en enorm skillnad och då man dessutom ser att bergvärme i Stockholm har en bra livslängd – minst 20 år för pumpen och minst 50 år för borrhålet – så ser man också att det handlar om riktigt bra investering även på längre sikt. Du investerar både i framtida låga kostnader och i grön energi.

Räkna på om bergvärme lönar sig

Det man ska vara medveten om – och som kan verka avskräckande – är att bergvärme också bär en ganska tung utgift rent initialt. Att borra för- och installera bergvärme kostar från 100.000 kronor och uppåt. Det är, baserat på detta, väldigt viktigt att man tar hjälp med att skapa en kalkyl kring huruvida bergvärme i Stockholm är lönsamt.

Denna kalkyl grundas på exempelvis hur djupt man måste borra samt hur pass hög energiförbrukning man har. Om bergvärme inte skulle rekommenderas så finns idag andra värmepumpar som även de ger god effekt, men som ännu inte når den nivå som bergvärme kan göra.