> Hem \ Produkter

Produkter

Cellcraeft’s patenterade produkt, cellarmering, använder sig av geometriskt utformade plåtar i tunnmetall för att forma en rad av cellarmeringsprodukter vilka för nuvarande appliceras i marknader såsom murverk, betong och vägproduktionsindustrier.

Cellarmeringsprodukter inkluderar:

ringrow_icon

Den tredimensionella strukturen av cellarmering skapar unika teknologiska fördelar jämfört med traditionell armering.

Cellarmering absorberar tryck from omgivange material och distribuerar kraften längsmed. Dess kompakta formation ökar de termodynamiska egenskaperna i betong. Den segslitna konstruktionen sprider sprickbildning jämnt utöver betongytor, vilket förebygger djupa sprickor.

profilesicon

HÖGRE HÅLLBARHET Med avsikt på produkt, produktion, logistik och implementation används mindre mängd stål och hanteringsprocessen förenklas.
MILJÖVÄNLIGHETMindre mängd stål behövs i konstruktioner i jämförelse med traditionell armering.
ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS sing less amount of steel for constructions in comparison with traditional reinforcement.
ERGONOMISK Som en lättviktsprodukt tillhandahållandes samma resistens för mindre mängd material och tidsbesparingar upp till 50% under implementering. Mindre arbete och underlättad hantering.