> Hem \ Om Cellcraeft

Research & Development

Svensk Cellarmering Fabrik AB (Cellfab) bildades under våren 2011 efter flera års forskning och utveckling av den innovative och patenterade armeringsprodukten cellarmering. Idag har Cellfab sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver forskning och utveckling i Luleå.

Cellcraeft’s metodik består av kontinuerlig forskning och utveckling där teoretiska beräkningar lägger grunden för praktiska implementationer, vilka bekräftar och validerar forskningsresultaten.