> Hem \ Affärsprocess

Affärsprocess

Cellfabs affärsprocess innefattar:

1. Licensering av product och material såsom beräkningsmodeller, handböcker etc. Licenserna segmenteras utefter produkt, applikation och region.

2. Baserat på överenskommelser och diskussioner gällande produktionslicens producerar producenten cellarmering.

3. Licenserade distributörer tillhandahåller produkten till marknaden.

För mer information, klicka nedan på varje affärspartner.

licensoricon

constructor_iconproducer_icondistributor_icon