> Hem \ Applikationer


Applikationer

Applikationer

Cellarmering kan anpassas för diverse applikationsområden inom specifika marknader. Varje applikationsområde är unikt och utvecklingen görs alltid i samarbete med experter. Kontakta Cellcraeft för vidare diskussioner kring hur cellarmering kan användas med fördel i ditt företag.

Cellarmering har följande huvudområden för applicering:

Plattor och balkar armeras enkelt genom att ersätta armeringsjärn med cellarmeringstypen ringrader, vilket innebär mindre totalvikt.

Fundament armeras med ihoprullade, sammansatta ringrader bildandes ett armeringsrutnät. Dessa ihoprullade ringrader innehar självutrullande funktioner, vilket underlättar applicering.

Pelare och väggar armeras med cellarmeringsprofiler, vilka sammarbetar med betongen, minskar det manuella arbetet och sänker materialkostnaderna.

Murverk, där ringrader förebygger sprickor samtidigt som de förstärker konstruktionen. Ringraderna rullas ut mellan tegelskikten och kan minska mängden murbruk som behövs användas.

Ladda ner våra broshyrer för ytterligare detaljer kring produkter och applikationer.